Rozvoj rychlosti a výbušnosti

Rychlost patří společně s obratností, vytrvalostí a silou k základním pohybovým schopnostem. Rychlost je nám do jisté míry dána geneticky. Dá se pochopitelně trénovat, ale každý máme určité procento bílých svalových vláken, které určují, jak maximálně můžeme rychlost rozvinout. Výbušnost je z části dána i silovými schopnostmi. Jedná se o velmi krátké pohybové intervaly, kdy svou roli hrají hlavně adenozin trifosfát a creatin fosfát. Svaly pracují bez spalování kyslíku.

Ale i tak uděláme maximum, aby Vaše rychlost byla vyšší, než na začátku. U kettlebelu slouží k rozvoji rychlosti a výbušnosti například klasický swing, což je velmi dynamický prvek, ale i např. mrtvý tah (nedílná součást swingu), kde ve velmi krátkém čase posilujete (nejen) dolní končetiny a zvyšujete tak jejich rychlost i sílu.

Pokud se rozhodnete pouze pro zlepšení Vaší rychlosti, nebo výbušnosti, stojí za zvážení soukromé lekce, kde se na tuto problematiku můžeme spolu zaměřit. Metod je spousta.